Howdy! Welcome to Klapmutsenveem 62!
I'm Klapmuts, the klapmuts!

Last in residence, Carmen Gray. Feel free to have a look at her work here. Besides, still looking at this report called How do you 🏡?, yall sure you can figure the trends... Ow ow ow! :/

Willemsstraat 20-1

Gemeente Amsterdam

31.03.2020 12:23

Goedemiddag heer/mevrouw Girard-Meunier, beste Francois,

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw zoeklichtmelding inzake bovengenoemd adres, waarvoor onze dank. Bureau Zoeklicht van de afdeling Wonen van de gemeente Amsterdam kan uw melding niet in behandeling nemen.
Er is al eerder onderzoek gedaan naar dit adres, er is een ShortStay vergunning voor dit adres afgegeven. Tijdens de eerdere onderzoeken bleek men te voldoen aan de SS regels.

Met vriendelijke groet
Carla de Jager
Project Medewerkster Zoeklicht

Gemeente Amsterdam/Wonen

Werkdagen: Ma, Di, Woe en Donderdag