Howdy! Welcome to Klapmutsenveem 62!
I'm Klapmuts, the klapmuts!

There are no events because of coronavirus unfortunately, but how about having a drink sometimes when this is over? Ow ow ow!

Willemsstraat 20-1

Gemeente Amsterdam

31.03.2020 12:23

Goedemiddag heer/mevrouw Girard-Meunier, beste Francois,

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw zoeklichtmelding inzake bovengenoemd adres, waarvoor onze dank. Bureau Zoeklicht van de afdeling Wonen van de gemeente Amsterdam kan uw melding niet in behandeling nemen.
Er is al eerder onderzoek gedaan naar dit adres, er is een ShortStay vergunning voor dit adres afgegeven. Tijdens de eerdere onderzoeken bleek men te voldoen aan de SS regels.

Met vriendelijke groet
Carla de Jager
Project Medewerkster Zoeklicht

Gemeente Amsterdam/Wonen

Werkdagen: Ma, Di, Woe en Donderdag