Howdy! Welcome to Klapmutsenveem 62!
I'm Klapmuts, the klapmuts!

Previously, Roosje Verschoor (@roosjeverschoor) spent some time at Klapmutsenveem 62, researching Amsterdam's potato riots of 1917 in Oostelijke Eilanden. See the bits she left here.🥔

Nota van beantwoording...

Gemeente Amsterdam

29.10.2020 16:43

Geachte mevrouw, heer,

U heeft gereageerd op de voorgestelde Wijzigingsverordening Wonen 2021 met onder andere wijzigingen in de Huisvestingsverordening. Het college dankt u hartelijk voor het meedenken over het nieuw aangekondigde beleid en de moeite die u heeft genomen voor het schrijven van een reactie. Het college van B en W heeft, dinsdag 20 oktober jongstleden, de nota van beantwoording vastgesteld. In die nota staat hoe het college wil omgaan met alle reacties, dus ook met die van u. Een aantal suggesties is overgenomen door het college en van andere legt het college uit waarom de suggestie deels of niet is overgenomen. U vindt de nota van beantwoording als bijlage en ook op deze link: https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/wonen/wijziging-hvv-2021/
Daar staat ook de samenvatting van het voorgestelde beleid.

[...]

Vriendelijke groet,

[...]
Directeur Wonen
Gemeente Amsterdam