Howdy! Welcome to Klapmutsenveem 62!
I'm Klapmuts, the klapmuts!

There are no events because of coronavirus unfortunately, but how about having a drink sometimes when this is over? Ow ow ow!

Expeditie Robert Scottbuurt

Robert Scottbuurt

19.09.2019 21:29

De plannen

Stadsdeel West en betrokken partijen hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd om de verouderde Robert Scottbuurt te veranderen in een buurt waar het prettig en veilig wonen is.

Expeditie Robert Scott. Op reis naar een mooie toekomst!” (PDF, 4,5 MB).

Om tot een gedragen vernieuwingsplan te komen heeft in de periode 2008-2009 een groot meespraaktraject plaatsgevonden. Met alle informatie van bewoners en van onderzoeken is in het vernieuwingsplan het toekomstbeeld van de Robert Scottbuurt geschetst.